Cene

Cene


– Prikazane cene su po apartmanu, ne po osobi.

– Naplata smeštaja se vrši prilikom dolaska u apartman, i tada se plaća ukupan iznos dogovorene cene smeštaja.

– Cene apartmana na sajtu su samo informativnog karaktera. BG smestaj zadržava pravo promene cena.

– Gost za sve cene i rezervacije treba da dobije potvrdu putem e-pošte ili telefona.

– Plaćanje korišćenja usluga smeštaja se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan početka korišćenja usluga smeštaja.

– U cenu smeštaja nisu uračunati porez i boravišna taksa koja iznosi po danu 155 din.

– Plaćanje boravišne takse se vrši na dan početka korišćenja usluga smeštaja.

– Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 7 do 15 godina starosti.

– Plaćanje korišćenja apartmana i boravišne takse vrši se unapred za sve vreme boravka.